ЗНО‎ > ‎

Фізика

На допомогу абітурієнту

Бальва О. П. Фізика : комплекс. довід. / О. П. Бальва, Г. В. Касьянова, О. В. Дудінова. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 320 с. – (Зовніш. незалеж. оцінювання). (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
Б21 

Всеукраїнські олімпіади з фізики : задачі та розв’язки / ред. Б. Кремінський. – 3-е вид. – Львів : Євросвіт, 2007. – 344 с. – (Б-ка «Світ фізики»).  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721.6 
В85 

Гаврилів О. С. Довідник з фізики для абітурієнтів / О. С. Гаврилів, А. Р. Торський. – Львів : Сполом, 2012. – 116 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 22.3я2 
Г12 

Гьотц Г.-П. Фізика : кишеньк. репетитор / Г.-П. Гьотц. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2011. – 208 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
Г98 

Довідник школяра і студента. Фізика / авт.-упоряд. В. Г. Крижановський. – Донецьк : Бао, 2004. – 416 с. (Відділ основного книгозберігання).
ББК 22.3я2 
Д58 

Дубас З. Збірник рівневих завдань з фізики : посіб. / З. Дубас. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2005. – 88 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
Д79 

Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики / І. М. Гельфгат, В. Я. Колебошин, М. Г. Любченко та ін. – 2-ге вид. – Харків : Гімназія, 2003. – 80 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
З-41 

Збірник тестових завдань з фізики. У 2-х ч. Ч.1. Образотв. матеріали : навч. посіб. / за заг. ред. : Ю. Я. Бобала, З. Г. Піха ; І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, Ю. М. Білинський та ін. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 220 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 22.3я73 
З-41 

Збірник тестових завдань з фізики. У 2 ч. Ч.2. Образотв. матеріали : навч. посіб. / за заг. ред. І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, Ю. М. Білинський, Ю. Я. Бобала, З. Г. Піха та ін. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 184 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 22.3я721 
З-41 

Іваниця С. В. Фізика : найновіший універс. довід. школяра і студента / С. В. Іваниця. – Донецьк : БАО, 2011. – 560 с.  (Відділ основного книгозберіганняВідділ універсальних читальних залів). 
ББК 22.3я2 
І-19 

Кирик Л. А. Фізика: репетитор : навч. посіб. / Л. А. Кирик. – Харьків : Факт, 2008. – 288 с. – (Серія жур-лу «Вісн. ТІМО»).(Відділ універсальних читальних залів).
ББК 22.3я721 
К43 

Мойсеєнко І. М. Фізика : довідник + тести : повн. повтор. курс, підгот. до ЗНО / І. М. Мойсеєнко. – Кам`янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 292 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
М74 

Новий довідник: Математика. Фізика / упоряд. Г. Дяченко. – 4-е вид., випр. і доповн. – К. : Казка, 2007. – 880 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 22.1я2 + 22.3я2 
Н-73 

Опанасюк А. С. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика» : навч. посіб. Ч.1. / А. С. Опанасюк, Б. А. Міщенко. – Суми : Сум держ. ун-т, 2006. – 184 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я73 
О-60 

Опанасюк А. С. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліи «Загальна фізика» : навч. посіб. Ч.2. / А. С. Опанасюк, Б. А. Міщенко. – Суми : Сум держ. ун-т, 2006. – 142 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я73 
О-60 

Опанасюк А. С. Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика» : навч. посіб. Ч.3. / А. С. Опанасюк, Б. А. Міщенко. – Суми : Сум держ. ун-т, 2006. – 147 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я73 
О-60 

Пастушенко С. М. Фізика : довід. для учнів : означення, закони, приклади розв’яз. задач. Тест. завдання / С. М. Пастушенко, Т. С. Пастушенко. – Кам’янець-Поділ. : Абетка, 2012. – 325 с.  (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я2 
П19 

Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. В 2-х т. : навч. посіб. / Є. П. Соколов. – Запоріжжя : ЗНТУ. – . –. 

Т.1. – 2009. – 184 с. (Відділ основного книгозберігання). 

Т.2. – 2009. – 222 с. (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я721 
С59 

Соколович Ю. А. Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами розв’язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. – Харків : Ранок, 2002. – 464 с. (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я2 
С59 

Фізика : за прогр. основн. і старш. шк. + проф. рівень / уклад. : В. Дудінова, К. Е. Нємченко. – Харків : Весна : ФОП Співак В. Л., 2013. – 352 с. – (Практ. довід.). (Відділ основного книгозберігання). 
ББК 22.3я2 
Ф50 

Фізика. Тести. 7-11 кл. : посіб. / авт.-уклад. Н. В. Татарчук. – 2-е вид., стер. – К. : Акад., 2011. – 440 с. – (Абітурієнту).(Відділ основного книгозберігання, читальний зал Філіал). 

ББК 22.3я721 
Ф50 
Виконавець: В. Вовк (Відділ інформаційно-бібліографічної роботи)