ЗНО‎ > ‎

Історія України

На допомогу абітурієнту
 

"Обличчя української історії"Підготовка до ЗНОБердута М. З. Експрес-курс. Історія України : зовніш. незалеж. оцінювання / М. З. Бердута, Д. В. Журавльов, С. Є. Коніщева. – К. : Майстер-клас, 2009. – 320 с. – (ГДІ, або Готуйся до іспитів). (Відділ універсальних читальних залів)
ББК 63.3(4Укр)я721 
Б48 
Більчук М. В. Історія України. Підготовка до ЗНО. Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для розпізнавання абітурієнтами. Портрети історичних персоналій / М. В. Більчук, О. А. Давидова, Г. О. Давидов. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. – 96 с. (Відділ основного книгозберігання
ББК 63.3(4Укр)я721 
Б61 

Власов В. С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 кл. [Образотв. матеріали] / В. С. Власов. – 2-е вид., доопрац. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 80 с. (Відділ універсальних читальних залів)
ББК ИЗО 63.3(4Укр)я721 
В58 

Власов В. С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 кл. [Образотв. матеріали] / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 128 с. (Відділ основного книгозберігання, Відділ універсальних читальних залів
ББК ИЗО 63.3(4Укр)я721 
В58 

Власов В. С. Історія України : посіб. для підготов. до ДПА та ЗНО / В. С. Власов. – К. : Генеза, 2013. – 160 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
В58 

Гісем О. В. Історія України : довідник + тести : пов. повтор. курс, підготов. до ЗНО / О. В. Гісем. – 4-е вид., доповн. та переробл. – Кам`янець-Поділ. : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2012. – 612 с. – (Історія). (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
Г51 
Гісем О. В. Історія України. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2013 : тест. завдання : хронол. табл. : слов. : посіб. для тренування / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 184 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
Г51 
Донець О. Відповіді до завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 кл. / О. Донець, В. Рибалко. – К. : Освіта 2009, 2011. – 48 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
Д67 
Земерова Т. Ю. Історія України : практ. довід. за всією шк. прогр. / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Вид. 3-є доповн. та переробл. – Харків : Весна : ФОП Співак Т. К., 2011. – 448 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я2 
З-51 

Коляда І. А. Історія України : ЗНО за 30 днів / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
К62 
Кульчицький С. В. Історія України : пов. курс підготов. для вступу до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів /                        С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – Вид. 2-е, переробл. та доповн. – К. : Літера, 2011. – 528 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я2 
К90 
Лебедєва Ю. Г. Історія України : довід. для підготов. до ЗНО : пов. шк. курс / Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2013. – 296 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
Л33 
Лебедєва Ю. Г. Історія України : навч. посіб. для підготов. до ЗНО / Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2010. – 184 с. – (Практикум). (Відділ універсальних читальних залів
ББК ИЗО 63.3(4Укр)я721 
Л33 

Михальчук П. А. Термінологічний і хронологічний довідник з історії України / П. А. Михальчук. – 4-е. вид. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 192 с. – (Довід. з історії України). (Відділ універсальних читальних залів)
ББК 63.3(4Укр)я2 
М69 
Пометун О. І. Історія України [Образотв. матеріали] : зб. тест. завдань для підготов. до ЗНО / О. І. Пометун, В. С. Власов, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2010. – 128 с. (Відділ основного книгозберігання
ББК ИЗО 63.3(4Укр)я721 
П55 
Ремез М. Історія України. 9 кл. : відповіді на завдання держ. підсумк. атестації за курс основ. шк. / М. Ремез. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. – 80 с. (Відділ універсальних читальних залів)
ББК 63.3(4Укр)я721 
Р37 
Яковенко М. А. Історія України : інтенс. курс підготовки до зовніш. незалеж. оцінювання / М. А. Яковенко. – К. : Країна Мрій, 2008. – 352 с. – (Інтенс. курс підготов.). (Відділ універсальних читальних залів
ББК 63.3(4Укр)я721 
Я-47 
Виконавець О. Островий