ЗНО‎ > ‎

Хімія

На допомогу абітурієнту


Березан О. В. Збірник рівневих завдань з хімії для поточного оцінювання та тематичного контролю навчальних досягнень. 11 кл. / О. В. Березан. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2009. – 144 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК 24я721 
Б 48 
Березан О. В. Хімія : зб. задач для учнів середніх ЗНЗ / О. В. Березан. – Вид. 2-е, доповн. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. – 352 с. (Відділ універсальних читальних залів 
ББК 24я721 
Б 48 
Березан О. В. Хімія [Образотв. матеріали] : тест. завдання для підготов. до ЗНО / О. В. Березан. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 272 с. (Відділ основного книгозберігання, читальний зал Філіал) 
ББК ИЗО 24я721 
Б 48 
Березан О. В. Хімія [Образотв. матеріали] : тест. завдання для підготов. до ЗНО / О. В. Березан. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. – 304 с. (Відділ основного книгозберігання
ББК ИЗО 24я721 
Б 48 
Буймістер Л. В. Хімія : довід. + тести : пов. повтор. курс, підготов. до ЗНО / Л. В. Буймістер. – Кам’янець-Поділ. : ФОП Сисин О.В. ; Абетка, 2010. – 256 с. (Відділ основного книгозберігання) 
ББК 24я721 
Б 90 

Великий довідник школяра з тестовими завданнями: Математика. Інформатика. Фізика. Хімія. Біологія. Географія / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. В. Морзе та ін. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 864 с. (Відділ основного книгозберігання)
ББК 92.0 
В 27 
Гордієнко В. І. Експрес-курс. Хімія : зовніш. незалеж. оцінювання / В. І. Гордієнко. – К. : Майстер-клас, 2009. – 224 с. – (ГДІ, або Готуйся до іспитів). (Відділ універсальних читальних залів
ББК 24я721 
Г 68 

Дубовик О. А. Збірник завдань для держ. підсумк. атестації з хімії. 11 кл. [Образотв. матеріали] / О. А. Дубовик. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 96 с. (Відділ універсальних читальних залівЧитальний зал Філіалу, Відділ міського абонементу)
ББК ИЗО 24я721 
Д 79 

Дубовик О. А. Збірник завдань для держ. підсумк. атестації з хімії. 11 кл. [Образотв. матеріали] / О. А. Дубовик. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 144 с. (Відділ універсальних читальних залів
ББК ИЗО 24я721 
Д 79 

Дячук Л. С. Хімія. 9 кл. [Образотв. матеріали] : відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Л. С. Дячук. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. – 80 с. (Відділ універсальних читальних залів, Читальний зал Філіалу
ББК ИЗО 24я721 
Д 99 
Королець Т. В. Хімія. Твій репетитор : комплекс, вид. для підготов. до ЗНО
/ Т. В. Королець. – К. : Генеза, 2013. – 200 с. (Відділ основного книгозберігання
ББК 24.1я721 
К 68 

Лашевська Г. А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 кл. [Образотв. матеріали] / Г. А. Лашевська, Н. В. Титаренко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 96 с. (Відділ основного книгозберіганняЧитальний зал Філіалу)
ББК ИЗО 24.1я721 
Л 32 
Лашевська Г. А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 кл. [Образотв. матеріали] / Г. А. Лашевська, Н. В. Титаренко. – 2-е вид., доопрац. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 96 с. (Відділ універсальних читальних залів)  
ББК ИЗО 24.1я721 
Л 32 
Лашевська Г. А. Тестові завдання з хімії. 9 кл. [Образотв. матеріали] / Г. А. Лашевська. – К. : Генеза, 2011. – 68 с. (Відділ основного книгозберігання)
ББК ИЗО 24.1я721 
Л 32 

Матвєєва М. О. Хімія : найновіший універс. довід. школяра і студента / М. О. Матвєєва. – Донецьк : БАО, 2009. – 496 с. (Читальний зал Філіалу
ББК 24я2 
М 33 
Мєшкова О. В. Хімія : комплекс. довід. : зовніш. незалеж. оцінювання / О. В. Мєшкова, В. Г. Тищенко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 352 с. – (Готуємось заздалегідь). (Відділ основного книгозберігання)
ББК 24.1я721 
М 56 
Сопіга О. С. Хімія : темат. тест. завдання / О. С. Сопіга. – 2-е вид., доповн. – К. : Країна Мрій, 2008. – 112 с. – (Темат. тест. завдання). (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 24.1я721 
С 64 
Сопіга О. С. Хімія : тренув. тест. завдання / О. С. Сопіга. – 2-е вид., доповн. – К. : Країна Мрій, 2008. – 128 с. – (Тренув. тест. завдання). (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 24.1я721 
С 64 
Титаренко Н. В. Хімія : зб. тестів для підготов. до зовнішн. незалеж. оцінювання / Н. В. Титаренко. – К. : Генеза, 2008. – 112 с. (Відділ основного книгозберігання)
ББК 24.1я721 
Т 45 
Титаренко Н. В. Хімія [Образотв. матеріали] : зб. тестів для підготов. до ЗНО / Н. В. Титаренко. – К. : Генеза, 2010. – 112 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК ИЗО 24.1я721 
Т 45 
Титаренко Н. В. Хімія [Образотв. матеріали] : зб. тестів для підготов. до ЗНО / Н. В. Титаренко. – 2-е вид. – К. : Генеза, 2011. – 104 с. (Відділ основного книгозберігання)
ББК ИЗО 24.1я721 
Т 45 
Хімія. 8 – 11 кл. : довід. школяра і студента / упоряд. О. Г. Зеленєва. – Донецьк : БАО, 2007. – 560 с. (Відділ універсальних читальних залів). 
ББК 24я2 
Х 46 
Хімія : зб. тестів і завдань для підготов. до вступу у Львів. комерц. акад. / авт.-упоряд. О. М. Заверуха. – Львів : Львів. комерц. акад., 2007. – 100 с. (Відділ основного книгозберігання)
ББК 24.1я729 
Х 46 
Хімія. Зошит 1 : пробне оцінювання / ред. О. В. Ковалевський. – Харків : Факт, 2008. – 24 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК 24я721 
Х 46 
Хімія [Образотв. матеріали] : тести та завдання для підготовки до ЗНО / Л. М. Романишина, І. М. Хмеляр, М. М. Лукащук, Т. В. Романишин. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. – 368 с. (Відділ універсальних читальних залів).
ББК ИЗО 24я721 
Х 46 
Хомченко Г. П. Збірник задач з хімії для вступників до вищих навчальних закладів / Г. П. Хомченко, І. Г. Хомченко. – К. : Арій, 2009. – 320 с. (Відділ основного книгозберіганняЧитальний зал Філіалу)
ББК 24я729 
Х 76 
Хомченко Г. П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г. П. Хомченко. – К. : Арій, 2008. – 480 с. (Абонемент Філіалу
ББК 24я729 
Х 76 
Хомченко Г. П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г. П. Хомченко. – 2-е вид., виправл. – К. : Арій, 2010. –480 с. (Відділ міського абонементу
ББК 24я729 
Х 76 
Виконавець Н. Гуцул (Відділ інформаційно-бібліографічної роботи)