Статистичні данні

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/672/02/

Статистика - наука про збір, подання та аналіз даних. У свою чергу, використання статистики стосовно до живого світу називають «біометрією» або «біостатистикою».

Слід зауважити, що дуже часто статистику зводять тільки до обробки експериментальних даних, не звертаючи уваги на етап їх отримання. Однак статистичні знання необхідні вже під час планування експерименту, щоб отримані в ході його показники могли дати досліднику достовірну інформацію. Тому, можна сказати, що статистичний аналіз результатів експерименту починається ще до початку дослідження.

Вже на етапі розробки плану дослідник повинен чітко уявляти собі, якого типу змінні будуть в його роботі. Всі змінні можна розділити на два класи: якісні і кількісні.


Представлення статистичних даних.
1. Статистичні таблиці - проста, групова і комбінаційна.
2. Графічне зображення статистичних даних.

За способом побудови графіки поділяються на діаграми і статистичні карти.
Діаграми прийнято поділяти по їх формі на такі види: стовпчикові діаграми; смугові діаграми; кругові діаграми; лінійні діаграми; фігурні діаграми;
за змістом: діаграми порівняння, структурні, динамічні, графіки зв'язку, графіки контролю та ін.
Статистичні карти представляють собою вид графічних зображень на схематичній (контурній) карті статистичних даних, що характеризують рівень або ступінь поширення явища або процесу на певній території. Розрізняють картограми і картодіаграмми.


Comments