Складання списку використаної літератури

Дізнайтесь як складати бібліографічний опис

1. Схема опису на книгу (окреме видання):
Автор. Заголовок (назва книги). - Місце видання: Видавництво, рік видання. - Кількість сторінок: наявність ілюстрацій.
Приклади:
Іванов, Р.Д. Електрорадіоматеріали / Р.Д. Іванов. - М.: Вища школа, 1990. - 200 с.
Івенін, В. Грішники: повісті / В. Івенін, Е. Козина. - Саранськ: Морд. кн. вид-во, 1997. - 163 с.: Іл.
Комплексні сполуки в аналітичній хімії: Теорія і практика застосування / Ф. Умланд [та ін]. - М.: Мир, 1975.
- 531 с.

2. Схема опису на статтю з книги (збірника):
Автор. Назва складової частини видання (статті) / / Назва книги. - Місце видання: Видавництво, рік видання. - Сторінки складової частини.
Приклади:
Любомілова, Г. В. Визначення алюмінію в тантало-ніобієвих мінералах / Г. В. Любомілова, А. Д. Міллер / / Нові методичні дослідження з аналізу рідкісноземельних мінералів, руд і гірських порід. - М.: Наука, 1970. - С. 90-93.
Бушміна, А.С. Безсмертна сила іносказань: («Казки» М.Є. Салтикова-Щедріна) / А.С. Бушміна / / Вершини: кн. про видатних творах рус. лит. - М., 1983.
- С. 108-123.

3. Схема опису на статтю з періодичного видання (журналу, газети):
Автор. Назва статті / / Назва джерела. - Рік. - Номер. - Сторінки статті.
Приклади:
Петровський, Д. Управління якістю / Д.Петровскій / / Стандарти та якість. - 2001. - № 4. - С.14-15.
Ларьки, О. Діалог з вічністю: розшифровані філософ. щоденники В. Вернадського / О. Ларьки / / Российская газета. - 2000. - 22 грудня.
- С.31.

4. Електронний документ:
Заголовок опису, наприклад, прізвище автора або першого автора (якщо їх не більше трьох) з великої літери та ініціали або назва текстового документа, сайту, бази, отримане з екрану.
Основний заголовок документа, тип ресурсу [Електронний ресурс] / відомості про відповідальність.
Відомості про видання аналітичному описі статті з періодичного видання, отриманої з сайту видає організації, як відомостей про видання, як правило, поміщають його назву в тому вигляді, в якому воно існує на паперовому носії).
Місце видання: Видавництво або видає організація, дата видання.
Режим доступу: у разі бібліографічного опису ресурсу віддаленого доступу - вільний із зазначенням URL. Це правило поширюється і на документи, отримані з електронних баз даних. Для документа локального доступу вказується тип носія - CD / DVD-ROM; floppy-disk 3.5.

Приклади:
4.1. Опис електронного реcурсу
Чезборо Г. У. Стратегічне управління інноваціями [Електронний ресурс] / Генрі У. Чезборо, Девід Дж. Тис. - СПб. : Факультет менеджменту СПбГУ, 2004. - CD-ROM.
Elibrary.ru : наукова електронна бібліотека [Електронний ресурс]. - ТОВ НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА, 2000-2009. - Режим доступу: http://www.elibrary.ru. - Загл. з екрану. (7.10.2010).

4.2. Опис електронного матеріалу з сайту:
Бізнес і промисловість, їх історія [Електронний ресурс] / / Кругосвет: онлайн енциклопедія. - Онлайн Енциклопедія «Кругосвет», 2001 -. - Режим доступу: http://www.krugosvet.ru, вільний. - Загл. з екрану. (20.10.2009).
Annual report 2008 [Electronic resource] / / Сайт Indesit Company. - Indesit Company, [2009]. - Режим доступу: http://www.indesitcompany.com/inst/it/, вільний. - Загл. з екрану. (20.10.2009).

4.3. Опис статті, отриманої з сайту видавничої організації:
Російський журнал менеджменту:
Баранов І.М. Оцінка діяльності організацій: підхід Р. Каплана та Д. Нортона [Електронний ресурс] / / Російський журнал менеджменту. - 2004. - Т. 2, № 3. - СПб. : Російський журнал менеджменту, 2003 -. - Режим доступу: http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, вільний. - Загл. з екрану. (12.03.2010).
Известия
Фрумкин К. «Нафтовий мотор» зламався [Електронний ресурс] / / Известия. - 2005. - 17 червня (№ 101). - М.: Известия. RU, 2001 -. - Режим доступу: http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, вільний. - Загл. з екрану. (12.03.2010).
Ведомости:
Іванова С. Пугало для конкурентів [Електронний ресурс] / / Ведомости. - 2005. - 17 червня (№ 109). - М.: Бізнес Ньюс Медіа, 2005. - Режим доступу: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, вільний. - Загл. з екрану. (12.03.2010).

4.4. Опис статті, отриманої з електронної бази даних:
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online):
Антипова І. Лояльність персоналу набувається коректністю [Електронний ресурс] / / Діловий Петербург. - 1998. - 5 жовтня. - М.:
Інформаційне агентство Integrum, 1998. - Режим доступу: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. з екрану. (12.03.2010).
УІС Росія
Економіка знань [Електронний ресурс] / Експерт Північно-захід. - 2004. - № 22. - М.: АНО Центр інформаційних досліджень, 2002-2003. - Режим доступу: http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. з екрану. (12.03.2010).
EBSCO:
Drucker P.F. Managing oneself [Electronic resource] / P.F. Drucker / / Harvard Business Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. - EBSCO Publishing, 2005. - Режим доступу: http://search.epnet.com. - Загл. з екрану. (12.03.2010).
ELSEVIER:
Gonzalez L.M. Knowledge management - centric helpdesk: specification and performance evaluation / LM Gonzalez, R.E. Giachetti, G. Ramirez / / Decision Support Systems. - 2005. - Vol. 70, Issue 2. - Elsevier B. V., 2005. - Режим доступу: http://www.sciencedirect.com. - Загл. з екрану. (12.03.2010).

Друковані видання, включені в список, розташовуються в певній послідовності.

Варіанти розташування літератури в списку: алфавітне; систематичне; хронологічне; за типами документів; по мірі використання (по главам і розділам) та ін.
При алфавітному розташуванні відомостей про документи бібліографічні описи розташовуються в строгому алфавіті прізвищ авторів або назв книг і статей (якщо прізвище автора не вказано).
Систематичне розташування відомостей про документи застосовується для великих списків по комплексним темам. Документи розташовуються відповідно до глав або розділів роботи або відповідно до найважливіших проблем теми. Усередині розділу записи даються в алфавітному або хронологічному порядку.
Хронологічне розташування відомостей про документи застосовується в основному в дослідженнях історичного плану, присвячених розвитку науки, діяльності певної особи. Відомості розташовуються по роках публікацій, а в межах року - за алфавітом прізвищ авторів і назв книг.
При розташуванні за типами документів матеріал в списку літератури розташовується спочатку за типами видань: книги, статті, офіційні документи, стандарти і т. д., а всередині розділу - за алфавітом (автор або заголовок).
Групування відомостей по главам робіт близька до систематичного розташування.

Автор наукової роботи сам вибирає спосіб складання списку літератури, враховуючи особливості своєї роботи. Для студентських робіт зазвичай рекомендується алфавітний варіант.
При складанні бібліографічного опису допускаються скорочення слів і стійких словосполучень.
Скорочення слів не застосовуються в прізвищах автора / редактора / укладача, заголовку видання і заголовку серії.

Список літератури - органічна частина будь-якої наукової роботи. Основними критеріями при його оформленні повинні бути грамотність і точність.
Comments