РепозитаріїУкраїнські

Old Printed Books - digital repository of european rarities  Завданням проекту є створення цифрових копій старовинних друкованих видань (стародруків) та збереження їх на спеціальному комп’ютерному сервері — цифровому електронному репозитарії. Кожна людина може отримати доступ до різних секцій репозитарію з мережі Інтернет. Таким чином, інформація, яка розміщена в репозитарії, є відкритою не тільки для вчених (лінгвістів, істориків, археологів та ін.) — вона є доступною для будь-якої людини на Землі. Спеціалісти зі стародавніх мов отримують можливість доступу до цифрових копій стародруків, які, наприклад були, написані однаковими мовами, але у різних країнах або у різні історичні часи. Це відкриває нові, дуже ефективні можливості для вивчення мов, історії та європейської культури. Використання матеріалів репозитарію у навчальному процесі у різних організаціях (університети, інститути) дозволить суттєво підвищити рівень якості вивчення певних освітніх дисциплін. 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.


www.elibukr.org  Проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України»-   – інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Еврика - це відкритий електронний проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали природничого характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв. 

IBSS Institutional RepositoryСвітові


Comments