Гранти на розвиток

Міжнародний конкурс науково-дослідних проектів 2013 Global Research зв'язку (GRO)
Інститут передових технологій Самсунг (Samsung Advanced Institute of Technology ) проводить міжнародний конкурс науково-дослідних проектів в рамках довгострокової програми Global Research Outreach (GRO).
До участі в конкурсі запрошуються наукові організації, інститути, державні та приватні науково-дослідні та виробничі компанії і наукові колективи, що володіють правами на інтелектуальну власність на наявні результати пропонованих досліджень.
Пропонована заявниками тема для проведення досліджень повинна відрізнятися новизною підходів і оригінальністю пропонованих рішень. Підготовлені пропозиції повинні в максимально повній мірі передавати важливість, актуальність і переваги пропонованих рішень для подальшого практичного використання їх результатів.

Крайній термін подачі заявок - 24 травня 2013.
Детальна інформація про умови конкурсу, список пріоритетних тем і завдань, форма заявки опубліковані англійською мовою на веб-сайті
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview

Міжнародний конкурс РГНФ-Академія Фінляндії 2014
Російський гуманітарний науковий фонд (РГНФ) і Академія Фінляндії (АФ) відповідно до укладеної між ними угоди про співробітництво проводять в 2014 році міжнародний конкурс спільних наукових проектів у галузі гуманітарних та суспільних наук. Конкурс присвячений соціо-гуманітарним проблемам людського розуму і проводиться за такими основними науковими напрямками:
     (01) історія; археологія; етнографія;
     (02) економіка;
     (03) філософія; соціологія, політологія, правознавство; наукознавство;
     (04) філологія; мистецтвознавство;
     (06) комплексне вивчення людини; психологія; педагогіка; соціальні проблеми медицини та екології людини;
     (07) глобальні проблеми і міжнародні відносини.
Основна мета конкурсу - підтримка довгострокового і систематичного співробітництва в галузі гуманітарних наук, зміцнення взаємодії між вченими-гуманітаріями Фінляндії та Росією.

РГНФ встановлює такі терміни подачі заявок (друкованих та електронних версій) міжнародного конкурсу РГНФ-Академії Фінляндії 2014:
- Початок оформлення заявок в ІС НАН України - 2 квітня 2013;
- Закінчення реєстрації заявок в електронному вигляді - 24 травня 2013 (включно);
- Закінчення прийому друкованих примірників - 31 травня 2013 (включно).

Умови конкурсу, правила оформлення заявок, форми заявок та умови фінансування підтриманих проектів розміщені на веб-сайті РГНФ

Бакалаврат в Лондоні: бізнес і адміністрування

Грант для студентів, що бажають вступити до бакалаврату на факультети міжнародного бізнесу та адміністрування міжнародних подій.
Контакти: EBSL@regents.ac.uk
Програма стипендій, що покривають від 50% до 100% вартості навчання. Кандидати можуть вибрати тему для проекту, який розроблятимуть в процесі навчання.
Вимоги до кандидатів:
Подати документи на конкурс можуть випускники спеціальностей, пов'язаних з бізнесом і адмініструванням міжнародних подій.

Веб-сайт: http://theoryandpractice.ru/grants/505-bakalavriat-v-londone-biznes-i-administrirovanie
Comments