Відомі фізики світу

Ернест Резерфорд

(1871 - 1937)

Ернест Резерфорд вважається видатним фізиком-експериментатором ХХ століття. Він поклав початок дослідженням у області ядерної фізики, адже відкриття Резерфордом атомних ядер являється основою всіх сучасних теорій будови атома. Його дослідження знайшли свій вихід у атомній зброї, атомній енергетиці та медицині. Його праці відомі на весь світ.

 

Альберт Ейнштейн

(1879-1955)

Видатний вчений-теоретик. Дослідив і вивів ряд основоположних фізичних законів. Склав і теоретично обґрунтував ряд законів що були покладені в основу квантової теорії і теорії броунівського руху. Заснував теорію відносності, у її основі лежать нові закони рухі, що відрізняються від класичних законів механіки. Вивів формулу взаємозв’язку маси і енергії ( E=mc 2 ) .

 

Фермі Енріко

(1901-1954)

Зробив важливі відкриття у фізиці та хімії. Вперше на практиці здійснив ланцюгову ядерну реакцію. За його безпосередньої участі створений перший атомний реактор. Працював у галузі експериментальної та теоретичної нейтронної фізики.

 

Петро Леонідович Капіца

(1894 –1984 )

Видатний радянський вчений-фізик та громадський діяч. Відомий своїми дослідженнями у галузі атомного ядра та фізики низьких температур. Нобелівська премія 1978 року за фундаментальні винаходи та відкриття у області фізики низьких температур.

 

Лев Давидович Ландау

(1908 – 1968 )

Видатний радянський вчений. Працював над релятивістською квантовою механікою, вважався авторитетом у даній області фізики. Роботи вченого охоплюють майже всі сторони теоретичної фізики. Нобелівська премія 1962 року за основоположну теорію конденсування матерії, особливо рідкого гелію.

Фільм про Лауреата Нобелівської премії з фізики (1965) Річарда Фейнмана (для синхронного показу титрів російською мовою натисніть "СС"):

YouTube Video

Видео YouTubeЕрнест Резерфорд
Ернест Резерфорд

Альберт Енштейн
Альберт Енштейн

Фермі Енріко
Фермі Енріко

Капіца Петро Леонідович
Петро Леонідович Капіца

Ландау Лев Давидович
Лев Давидович Ландау

Comments