Вивчаємо теорію ймовірностей

Не можна бути справжнім математиком, не будучи трішки поетом
А.Шопенгауер

Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін.– К., 2002.– 448 с.– (Математичні науки)
Містить основні поняття, методи, теореми та формули, багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці, завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуальні семестри, завдання, тести.

Істер О.С. Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі.– К.: Факт, 1997.– 184 с.
У книзі зібрано більш ніж 700 задач з теми, з яких близько 400 розв’язано.

Конет І.Формула повної ймовірності. Теорема гіпотез // Математика в шк.– 2003.– № 10.– С. 33-35.
Формула повної ймовірності і теорема гіпотез не входять до шкільної програми з математики, але цей матеріал, що має важливе теоретичне та практичне значення, зацікавить допитливих юних математиків.

Новикова У., Петров О., Процай В. Парадокси і софізми на уроках теорії ймовірностей // Математика.– 2006.– берез.(№ 4.).– с.9-11.– (Шк.світ)

Панішева О. Класики допомагають вивчати теорію ймовірностей // Математика.– 2006.– лют. (№7).– С.16-20.– (Шк. світ)

Панішева О. Софізми в теорії ймовірностей // Математика в шк.– 2003.– № 8.– С. 27-29.
Софізм – хибне розуміння, яке має вигляд правильного. Яким би не був софізм, він обов’язково містить одну або декілька замаскованих помилок. Існує багато різноманітних алгебраїчних та геометричних софізмів. Є вони і в теорії ймовірностей.

Comments