Погорєлов Олексій Васильович

опубліковано 2 бер. 2019 р., 21:18 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 11 квіт. 2019 р., 06:55 ]
Видатний вітчизняний математик, учений зі світовим ім'ям, академік Національної Академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Російської Академії наук.

Факти його життя

Закінчив Харківський держуніверситет у 1941 р. і Військово-повітряну академію ім. Н.Е. Жуковського (Москва) у 1945 р.

 З 1945 р. працював у ЦАГІ інженером-конструктором і одночасно учився в заочній аспірантурі при Московському університеті.

Захистив у 1947 році кандидатську дисертацію, а в 1948 р. -докторську.

У 1951 р. обраний членом-кореспондентом АН України, у 1960 р.- академіком АН України і членом-кореспондентом АН СРСР, з 1976 року - академік АН СРСР.

 Очолював кафедру геометрії ХДУ в 1950-1959 р. і відділи геометрії НДІ математики ХГУ (1947-1950 р.) і інституту математики АН України (1959-1960р.), з 1960 р. по 2002 р. - завідувач відділом геометрії ФТІНТ НАН України.

Його праці відносяться до геометрії "у цілому", основам геометрії, теорії диференціальних рівнянь у частинних похідних, теорії стійкості пружних оболонок, криогенному електромашинобудуванню.

Важливі результати отримані О.В. Погорєловим у теорії оболонок: розроблені оригінальні геометричні методи дослідження стійкості оболонок і встановлений ряд нових результатів про величину критичних навантажень, що підтверджені ретельно поставленими ним експериментами. Їм запропоновані також оригінальні рішення в області надпровідникового електромашинобудування.

О.В. Погорєлов - автор підручників за всіма основними розділами геометрії для вищих навчальних закладів, що відрізняються оригінальністю викладу, математичною строгістю і дохідливістю. Багато й успішно займався він питаннями удосконалення шкільної математичної освіти. Ним створений підручник геометрії, що введений у масову школу після експериментальної перевірки в 1982 р. Підручник відрізняють практична спрямованість навчання геометрії, з одного боку, і орієнтація на розвиток логічного мислення, здібностей школярів відповідно до їхніх вікових особливостей і індивідуальних схильностей, з іншої, що цілком відповідає сучасним вимогам.

О.В. Погорєлов - автор 200 публікацій, серед яких близько 40 монографій і підручників. Практично всі його монографії перекладені за рубежем.

Про нього

1.     Алексей Васильевич Погорелов [Електронний ресурс] // Math4school(Математика для школы: [сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу :   http://math4school.ru//. – Назва з екрана. – Укр. – Дата звернення 28.02.19.

2.     Антоненко Г.М. Життєвий і творчий шлях видатного українського математика О.В.Погорєлова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013.- Вип.33(86). – С. 11-16.

       У статті охарактеризовано основні віхи життя та напрями діяльності видатного українського математика Олексія Васильовича Погорєлова. Його науково-педагогічну діяльність відзначено високими державними та міжнародними нагородами, а наукові досягнення дали поштовх розвитку нового напряму геометрії – геометрії “в цілому”.

3.     Борисенко А.А.  Алексей Васильевич Погорелов – математик удивительной силы // Журн. мат. физики, анализа, геометрии. – 2006.- Т.2, №3. – С.231-267. – Бібліогр. 41 назв.

               В статті викладено основні математичні результати, які       одержані О.В. Погорєловим, а також дається короткий нарис його життя.

4.     Борисенко А.А. Выдающийся математик ХХ века // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2003. - №4. – С.55-60.: фото

5.     Вихованці Харківського університету: бібліогр. довід. / Харк. Нац.. ун-т ім. В.Н.Каразіна; [авт.-уклад. Б.П.Зайцева та ін..; редкол.: В.С.Бакіров (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2004. – 248с.: портр.

6.     Карнацевич В.Л. Сто знаменитых харьковчан / В.Л. Карнацевич  . – Харьков: Фолио, 2005. – 44 с.

    Погорелов Алексей Васильевич (род. в 1919 – ум. в 2002). Крупнейший геометр ХХ столетия.

7.     Моторіна В.Г. Харківські математики: навч. посіб. / В.Г.Моторіна, О.Г. Приймаков, О.І.Молявко, Л.О.Градиська. – Харків: Оберіг, 2012.- 110с.

8.     Погорєлов О. В. [Електронний ресурс] // Черкаський державний технологічний університет: [сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу : http://old.chdtu.edu.ua/go.php/tconference/106/. – Назва з екрана. – Укр. – Дата звернення 28.02.19.

9.     Смирнов А. Теорема жизни / А. Смирнов // Время. – 2002. – 26 дек.: портр.

10.                      Соболевский В. Величайший математик // Веч. Харьков. – 2003. – 17 мая. – С.1: фото.

Підручники та розв'язання вправ і задач до підручників О.В.Погорєлова з геометрії в фондах ДБУ для юнацтва

  1. Погорєлов, О.В. Геометрія: Планіметрія .7-9 кл. [Текст] : Підручник / О.В.Погорєлов. - 9-е вид. - Київ : Школяр, 2005. – 240с.
  2. Погорєлов, О.В. Геометрія: Стереометрія. 10-11кл. [Текст] : Підручник / О.В.Погорєлов. - Київ : Школяр, 2006. - 128с.
  3. Беланько, О.П. Геометрія. Розв'язання вправ і задач до підручника О.В.Погорєлова .7-9 кл. [Текст] / О.П.Беланько. - Харків : Торсінг, 2001. - 368 с.
  4. Беланько, О.П. Геометрія. Розв'язання вправ і задач до підручника О.В.Погорєлова. 10-11 кл. [Текст] / О.П.Беланько. - Харків : Торсінг, 2001. - 240 с.
  5. Гнідко, В.В. Геометрія 9 кл. Розв'язання до підручника Погорєлова О.В. [Текст] / В.В.Гнідко, Л.П.Стадник. - Харків : Світ-Прес, 1999. - 96 с.
  6.  Розв'язання і відповіді. Геометрія 10-11 кл. До підручника О.В. Погорєлова "Геометрія 10-11 кл." [Текст]/ Упоряд. Г.А. Слюсаренко. - Харків : Фоліо, 1999. - 192 с.