З історії математики

Часто кажуть, що цифри керують світом;
щонайменше, без сумніву, цифри вказують як ним керують.
А.Ейнштейн

Баран О.І. Математичні мініатюри / Гол. ред. І.С. Маркова.– Х.: Основа, 2003.– 96 с.– (Математика в школах України; Вип. 1(1)).
У виданні наводяться найбільш цікаві відомості про життя і досягнення видатних математиків.

Бондар М. Біографії видатних математиків // Математика.– 2004.– Черв. (№21/22).– С.9-11.– (Шк. світ).

Василенко О.О. Математик Софія Ковалевська // Країна знань.– 2005.– №5.– С.31-33.

Декарт Рене. Геометрія і філософія: (На честь 400-ліття з дня народження великого філософа і математика) / Ред., пер., адаптація, передм. і вступ. ст. В.О. Тадеєва: Навч. посіб. для учнів.– 2-е вид.– Тернопіль: Підруч. і посіб., 2002.– 80 с.– (Б-ка заочної мат. шк.).
Мова йде про життєвий шлях геніального французького ученого XVII ст. Рене Декарта та його наукові відкриття у математиці і філософії.

Добровельский В.О. Юність Карла Гаусса // Країна знань.– 2005.– №6.– С.14-17.

Коваленко Д. Актуарна математика // Математика у шк.– 2006.– №3 (59).– С.56.

Мавло Д., Шмигевський М. Ювілей, що не відбувся (драматична історія формули об’єму піраміди) // Математика в шк.– 2003.– № 10.– С. 49-52.
У публікації висвітлєно драматичну історію формули знаходження об’єму тетраєдра за відомими довжинами його ребер, а також запропоновано власний варіант доведення цієї формули (яку дехто називає формулою Ейлера).

Прасолов В.В. Три классические задачи на построение: Удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга.– М.: Наука, 1992.– 80 с.– (Попул. лекции по математике; Вып. 62).
У книзі викладено історію розв’язання знаменитих задач давнини, які відіграли значну роль у становленні математики, а також подаються цікаві відомості про розвиток математичних методів у Давній Греції.

Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики: Пер. с нем.– 5-е изд, испр.– М.: Наука, 1990.– 256 с.
Книга відомого голландського математика та історика математики Д.Стройка – одне з найкращих видань у світовій математичній літературі. У ній цікавою, високохудожньою мовою викладено історію математики від зародження цієї науки до кінця ХІХ століття.

Шмигевський М.В. Анрі Пуанкаре // Математика у шк.– 2004.– №3.– с.57. Шмигевський М.В. Велика теорема Ферма // Математика у шк.– 2006.– №2 (58).– С.51-55.

Шмигевський М.В. Видатні математики.– Х.: Основа, 2004.– 174 с.– (Математика в школах України; Вип. 6(18)).
Книга містить нариси історичного розвитку математики з давніх часів до нашого часу. Наведено також захоплюючі біографічні мініатюри про життя і творчість найбільш славетних математиків.

Шмигевський М.В. Історія премії Філдса // Математика у шк.– 2004.– №1.– С.53-55.

Шмигевський М.В. Леонард Ейлер // Математика в шк.– 2003.– № 9.– С. 51-55.
Про життєвий та творчий шлях найпродуктивнішого математика в історії людства.

Comments