Її величність Алгебра

Алгебра є розділом математики досить складним, але й дуже важливим,
оскільки слугує при розв’язку найскладніших задач усієї математики.
А.Д. Кантемир

Алгебра. 9 кл. Роз’язки завдань для державної підсумкової атестації: Навч. посіб.– Тернопіль: Богдан, 2004.– 160с.

Алгебра та початки аналізу: Наочний посіб. / Авт.-упоряд. С.П. Параскевич.– Херсон: Олді-плюс, 2005.– 44с.

Алгебраїчні операції на множинах та їх властивості: Метод. вказівки / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Упоряд. І.В. Житарюк, В.С. Сікора.– Чернівці: Рута, 2005.– 77с.

Біляніна О.Я. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень. Алгебра і початки аналізу. 10 клас / О.Я. Біляніна, М.В. Гулій.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 164 с.– (Математика)

Біляніна О.Я. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень. Алгебра і початки аналізу. 11 клас / О.Я. Біляніна, М.В. Гулій.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 124 с.– (Математика)

Біляніна О.Я. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень. Алгебра і початки аналізу. 11 клас / О.Я. Біляніна, Є.А. Гордаш.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 124 с.– (Математика).
Якщо ти не впевнений у своїх знаннях із алгебри, то їх можна легко перевірити самостійно чи з друзями, скориставшись запропонованими збірниками. Це допоможе тобі виявити неопановані теми, підготуватися до самостійних, контрольних робіт, а також до іспитів.
Завдання складено відповідно до 12-бальної системи оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

Бровченко О.М. Алгебра і початки аналізу в таблицях і схемах 7-11 кл.– К.: Логос, 1999.– 120 с.– (Б-ка школяра).

Гайштут О.Г. Алгебра. Розв’язування задач і вправ: Навч. видання / О.Г. Гайшут, Г.М. Литвиненко.– К.: Магістр-5, 1997.– 256 с.
У книзі зібрано завдання для самостійної роботи учнів з метою кращого опанування алгебри. Серед поданих задач є як традиційні, так і нестандартні, які сприяють розширенню кругозору.

Гаук М.М. Алгебра. 9 кл.: Дидактичні матеріали для атестаційних робіт і математичного контролю знань / М.М. Гаук, Л.І. Кондратьєва.– Тернопіль: Підруч. і посіб., 2002.– 96 с.

Гаук М.М. Алгебра. 9 кл. Самостійні та контрольні роботи / М.М. Гаук, Л.В. Зубович.– Тернопіль: Навч. кн.-Богдан, 1998.– 104 с.– (Бібліотека вчителя мат.).

Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень. Алгебра і початки аналізу. 10 кл. / Авт.-упоряд. О.Я. Біляніна, Є.А.Гордаш.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 164 с.

Ільяшенко М.С. Розв’язвязання до підручника М.І.Шкіля та ін.: Алгебра і початки аналізу. 10-11 кл.: Для школярів, абітурієнтів, учителів та батьків.– Донецьк: БАО, 2003.– 512 с.

Капіносова А.М. Алгебра. 9 кл.: Зб. задач і вправ.– Тернопіль: Підруч. і посіб., 2004.– 224с.

Коваленко В.Г. Алгебра 9 кл.: Експеремент. навч. посіб. / В.Г. Коваленко, В.Я. Кривошеєв, О.В. Старосєльцева.– 3-е вид.– К.: Освіта, 1998.– 288 с.

Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / Ред. А.С. Медвинский; Худож. М.Б. Гутман.– К.: Астра, 1996.– 543 с.
Нерівності, як і рівняння, є однією з найпопулярніших тем зі шкільного курсу математики. У виданні наведено розв’язки різних типів нерівностей на будь-який смак. Ознайомившись із матеріалом посібника, ти зможеш спробувати самостійно скласти нову, раніше не відому задачу.

Кушнир И.А. Уравнения: Задачи и решения / Ред. А.С. Медвинский.– К.: Астарта, 1996.– 606 с.
У посібнику зібрано близько двох тисяч рівнянь з розв’язками, розглянуто нестандартні рівняння та рівняння підвищеної складності.

Кушнир И.А. Функции: Задачи и решения / Ред. А.С. Медвинский; Худож.М.Б. Гутман.– К.: Астарта, 1996.– 543 с.
Мета видання – певною мірою зменшити прірву між теорією функцій та практикою їх застосування завдяки введенню великої кількості різноманітних задач як навчального, так і творчого характеру.

Мерзляк А.Г. Алгебраический тренажер: Пособ. для школьников и абитуриентов / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.– К.: А.С.К., 1997.– 320 с.
Навіть найпривабливіший торт навряд чи принесе тобі задоволення, якщо хтось попередньо його пожує. Так і хорошу задачу можна зіпсувати, попередньо показавши її розв’язок. Але й від задачі, розв’язку якої ти ніколи не дізнаєшся, користі мало. Тому пропонуємо тобі ознайомитися з посібником, який навчає розв’язувати задачі. Він містить матеріал відповідно з основними розділами курсу шкільної алгебри та початків аналізу і побудований за схемою “ключова задача + вправи”. У кінці посібника наведено зразки варіантів вступних іспитів до вузів економічного профілю.

Нелин Е.П. Алгебра в таблицах: Учеб. пособ. для учащихся 7-11 кл.– Х.: Мир детства, 1998.– 116 с.
Видання дуже зручне для повторення та закріплення знань зі шкільного курсу алгебри, початків аналізу та комбінаторики.

Роєва Т.Г. Алгебра у таблицях. 10 клас: Навч. посіб. / Т.Г. Роєва, Н.Ф. Хроленко.– Х.: Академія, 2001.– 156 с.
У посібнику вміщено основні теоретичні питання курсу алгебри за 10 класу відповідно до нової програми. Наведено розв’язання типових задач до кожної теми. Для самостійної роботи підготовлено вправи, що мають три рівні складності. У рубриці „Сторінки абітурієнта” запропоновано розв’язання задач підвищеної складності, що допоможе підготуватися до вступних іспитів.

Роєва Т.Г. Алгебра у таблицях. 11 клас: Навч. посіб. / Т.Г. Роєва, Н.Ф. Хроленко.– Х.: Академія, 2001.– 130с.
Видання містить основні теоретичні питання з курсу алгебри 11 класу відповідно до нової програми. У даному посібнику визначається система задач, яка формує творче мислення. Вміщено як типові завдання так і самостійні та контрольні вправи для розвитку креативного мислення у школярів. В рубриці „Сторінки абітурієнта” подані розв’язання задач підвищенної складності, що допоможе підготуватися до вступних іспитів.

Сильвестрова І.А. Многочлени раціональні рівняння та нерівності / І.А. Сильвестрова, М.С. Фурман.– Х.: Основа, 2004.– 128 с.
Книга присвячена темам програмного курсу алгебри таким, як „Многочлени”, „Розв’язування раціональних рівнянь та нерівностей”, „Задачі з параметрами”. Посібник містить теоретичний матеріал, зразки розв’язування задач, завдання для самостійного розв’язування з відповідями, різнорівневі завдання для тематичного оцінювання з означених тем.

Тихієнко В. Задачі з параметром: міркуймо разом // Математика в шк.– 2003.– № 10.– С. 41-44.
Розглядаються різні підходи до розв’язування задач із параметром у формі бесіди вчителя з учнем.

Финкельштейн Л.П. Домашний репетитор: Производная.– К.: Евроиндекс Лтд, 1995.– 204с.
У книзі наведено сто вісімдесят задач на знаходження, геометричний зміст та застосування похідної. Книга складається із семи розділів, де розглядаються задачі та методи їх розв’язання.. Засвоєнню теми сприяє підбір означень, фактів та теорем, а також практичних порад з питань, що розглядаються.

Финкельштейн Л.П. Домашний репетитор: Тригонометрия.– К.: Евроиндекс Лтд, 1995.– 208с.
У книзі розглянуто сто шість тригонометричних тотожностей, тригонометричних виразів, сто шістнадцять тригонометричних рівнянь та двадцять п’ять систем тригонометричних рівнянь, що потребують спрощення. Майже всі задачі наведені з детальними розв’язками.
Методологія, повнота та чіткість розв’язків, оригінальний добір задач, практичні поради допоможуть опанувати майже в повному обсязі „конкурсну тригонометрію” .

Финкельштейн Л.П. Домашний репетитор: Уравнения, неравенства и системы в школьном курсе математики.– К.: Евроиндекс Лтд, 1995. – 250с.
Книга містить майже чотириста задач елементарної математики. Викладено основні методи рішення алгебраїчних, показникових та логарифмічних рівнянь, нерівностей і систем. Методичний підбір, систематизація, чіткість викладення способів та методів роботи з матеріалом, допоможуть читачу вивчити та повторити основні питання шкільної алгебри.

Comments