Геометрія - правителька розумових пошуків

Геометрія є пізнання всього існуючого.
Платон
Наглядна анімація числа пі

Апостолова Г.В. Планіметрія в опорних схемах.– К.: Факт, 1997.– 52 с.
Пропонуються опорні конспекти з курсу планіметрії. Цей матеріал сприяє розвитку алгоритмічного та евристичного мислення.

Апостолова Г.В. Стереометрія в опорних схемах / Ред. І.С. Вирів.– К.: Факт, 2000.– 68 с.
Видання містить опорні конспекти зі стереометрії, а саме: аксіоми, теореми, опорні факти та деякі опорні задачі, (наприклад, перехід між кутами у правильних пірамідах), задачі на побудову у просторі, побудову перерізів просторових фігур тощо.

Ганжела С. Використання комп’ютерних програм на уроках геометрії // Математика в шк.– 2003.– № 10.– С. 15-18.
Наведено приклади виконання завдань з геометрії за допомогою прикладного засобу “GRAN-2D”.

Гаук М.М. Геометрія. 10 клас. Самостійні та контрольні роботи + довідник напам’ять / М.М. Гаук, Л.В. Зубович.– Тернопіль: Навч. книга–Богдан, 1999.– 56 с.– (Б-ка вчителя математики).

Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Геометрія. 11 клас // Авт.-упоряд.: О.Я. Біляніна, В.М. Гулій.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 108 с.

Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Геометрія. 9 клас. // Авт.-упоряд. О.Я. Біляніна.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 84 с.

Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Геометрія 10 клас / Авт.-упоряд. О.Я. Біляніна.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 92 с.– (Математика).

Збірник задач і контрольних робіт: Для 9 кл. / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полянський, Ю.М. Рабинович, М.С. Якір.– Х.: Гімназія, 2003. – 136с.
Дидактична розробка для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл вміщує понад 1000 завдань різного рівня складності, а також завдання для тематичного оцінювання учнів за дванадцятибальною шкалою.

Каленюк О.М., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В. Стандартна задача про правильну піраміду // Країна знань.– 2002.– № 9/10.– С. 13-16.
У статті наведено розв’язки задач про правильну піраміду. Багато завдань з курсу шкільної математики, а також конкурсних задач дуже просто й зручно розглядати саме за пропонованою схемою.

Кушнір І.А. Геометричні формули, що не ввійшли до шкільних підручників: Довід.– К.: Факт, 2002.– 112 с.

Кушнір І.А. Повернення втраченої геометрії / Ред. Л. Фінкельштейн.– К.: Факт, 2000.– 280 с.– (Мат. обрії України).

Кушнир И.А. Геометрия. Теоремы и задачи. Т.1. Планиметрия / Ред. А.С. Медвинский.– К.: Астарта, 1996.– 479 с.

Кушнир И.А. Геометрия. Теоремы и задачи. Т.2. Стереометрия / Ред. А.С. Медвинский.– К.: Астарта, 1996.– 479 с.

Кушнир И.А. Координатный и векторный метод решения задач.– К.: Астарта, 1996.– 413 с.
Геометрія – одна з небагатьох наук, якою можна захоплюватись усе життя... Через досить сумні причини зі сторінок шкільних підручників почала зникати геометрія Евкліда-Кисельова, і втрати від цього помітні вже сьогодні. Щоб утрачене не зникло зовсім, а нове не загубилося, пропонуємо тобі ознайомитися з книгами відомого в Україні та за її межами фахівця зі шкільної математичної освіти Ісаака Кушніра.

Мельник О.Є. Піфагоріада // Математика.– 2004.– груд.(№ 45).– С.1, 3-8.– (Шк. світ).

Нарисна геометрія: Навч. завдання та метод. вказівки.– К.:НУХТ, 2002.– 48 с.

Нарисна геометрія: Навч. посіб./ Є.А. Антонович, Я.В. Василишин, О.В. Фольта.– Львів: Світ, 2004.– 528с.

Нікулін О.В. Геометрія: Поглиблений курс 7-9 клас / О.В. Нікулін, О.Г. Кукуш.– К.: Перун, 1998.– 349 с.

Петров А.А. Идея ответствености // Экология и жизнь.– 2004.– № 1.– С.3-8.

Підкова М.Л. Математика. Розв’яз. завдань для екзамену на атестат про середню освіту. Ч.2. Геометрія.– Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000.– 256 с.

Роєва Т.Г. Геометрія в таблицях. 7-9 клас / Т.Г. Роєва, Л.Я. Синельник, С.А. Кононенко.– Х.: Академія, 2001.– 189с.
У посібнику вміщено основні теоретичні питання курсу геометрії 7-9 класів. Розглянуто розв’язування основних задач кожної теми. Підібрано тренувальні вправи, самостійні та контрольні роботи за всіма розділами відповідно до шкільної програми. Усі вправи розбиті на три рівні складності. До більшості задач надано відповіді.

Роєва Т.Г. Геометрія в таблицях. 10-11 клас / Т.Г. Роєва, Л.Я. Синельник, С.А. Кононенко.– Х.: Академія, 2001.– 190 с.
У виданні наведено основні теоретичні питання курсу геометрії 10-11 класів. Розглянуто розв’язування основних задач з кожної теми. У рубриці „Сторінки абітурієнта” наведено розв’язання задач підвищеної складності, що допоможе підготуватися до вступних іспитів.

Собко М.С. Геометрія. Завдання для письмового екзамену в 9-их класах / М.С. Собко, В.Я. Романюк.– Х.: ББН, 2000.– 50 с.

Тарасов Л.В. Геометрия окружающего мира. В 2-х ч. Ч.1.– Сумы: Университетская кн., 2002.– 174 с.– (Образовательная модель „Экология и развитие”)

Тарасов Л.В.Геометрия окружающего мира. В 2-х ч. Ч.2.– Сумы: Университетская кн., 2002.– 185 с.– (Образовательная модель „Экология и развитие”)
У наведеному виданні через геометрію у цікавій формі розкрито нові грані навколишнього світу. Обидва видання сприяють формуванню геометричної культури і виконують функції задачника.

Тихомиров В. Геометрия выпуклости // Квант.– 2003.– № 4.– С. 3-9.
У статті розкриваються поняття опуклості, опуклих фігур на евклідовій площині, деякі теореми опуклої геометрії, зокрема теорему Фенхеля-Моро.

Філіпповський Г. Формула Карно в задачах планіметрії // Математика в шк.– 2003.– № 7.– С. 43-45.
У матеріалі розкрито формулу Карно, та її користь і необхідність, зокрема під час розв’язання складних задач.

Щербина Н.В. Шлях до вершини // Математика.– 2004.– трав.(№ 19).– С.9-11.– (Шк.світ).

Comments