Для лінивих розумників

У кожній природничій науці міститься стільки істини, скільки в ній є математики.
А. Пуанкаре

“Виручалочки” або “Ведмежа послуга”

“Виручалочки” – це так звані „Готові домашні завдання”,збірники творів, розв’язки математичних задач, які набувають популярність. Більшість вчителів впевнена, що використання такої псевдонаукової літератури, хоч і написаної професійними викладачами та науковцями, шкодить навчальному процесу.

Для тих, хто виконує домашнє завдання „всією родиною” книжечки-підказки стають вирішальним заходом у “боротьбі” за високу оцінку. Деякі батьки розуміють, що така література негативно впливає на формування знань дитини і не дають нею користуватися.

Адже оцінку отримати просто, а знання – ні.

Алгебра і початки аналізу. Розв’язання до підручника М.І. Шкіля, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук 10-11 кл. / Л.М. Бралюк, А.Р. Гальперіна, Є.М. Драшпуль та ін.– Х.: Світ-Прес, 2000.– 512 с.

Алгебра. Розв’язання до підручника Г.П. Бевза. 7-9 кл.: Для школярів, учителів та батьків / Уклад. М.І. Зельберт.– Донецьк: БАО, 2003.– 560 с.

Беланько О.П. Геометрія. Розв’язання вправ і задач до підручника О.В. Погорєлова 7-9 кл.– Х.: Торсінг, 2001.– 368 с.

Беланько О.П. Геометрія. Розв’язання вправ і задач до підручника О.В. Погорєлова. 10-11 кл.– Х.: Торсінг, 2001.– 240 с.

Березняк М.В. Розв’язки державної підсумкової атестації з математики. Алгебра та початки аналізу. 11клас.– Тернопіль: Підруч. і посіб., 2002.– 126 с.– (Державна атестація).

Березняк М.В. Розв’язки завдань державної підсумкової атестації з математики. Алгебра та початки аналізу. 11 клас / Ред. Я. Гринчишин.– Тернопіль: Підруч. і посіб., 2003.– 126 с.

Геометрія. 7-9 класи: Розв’язання до підручника О.В. Погорєлова “Геометрія”: Для школярів, учителів, батьків / Уклад. В.Т. Гридіна.– Донецьк: БАО, 2003.– 336 с.– (Домашні завдання на “відмінно!”).

Гнідко В.В. Алгебра 9 кл. Розв’яз. до підручника Бевза Г.П. / В.В. Гнідко, Л.П. Стадник.– Х.:Світ-Прес, 1999.– 176 с.– (Помічник).

Гнідко В.В. Геометрія 9 кл. Розв’язання до підручника О.В. Погорєлова / В.В. Гнідко, Л.П. Стадник.– Х.: Світ-Прес, 1999.– 96 с.

Голякова Е.В. Алгебра.10 кл.: Базовый курс в кратком изложении.– М.:Олма-Пресс, 2001.– 128 с.– (Для ленивых умников).

Готові домашні завдання. 10 клас: Розв’язання вправ та завдань до основних шк. підруч. / Уклад.: Н.Д. Андріяшевська, С.М. Афанасьєва, І.П. Полторацька та ін.; Ред. Д.В. Маркова.–Х.: Торсінг, 2002.– 432 с.– (Дбайливим батькам!).

Готові домашні завдання. 11 клас: Розв’язання вправ та завдань до шкільних підруч. / Упоряд.: Н.Г. Андріяшевська, С.М. Афанасьєв, Ю.В. Аксютіна та ін.; Під ред. Д.В. Маркова.– 3-е вид., випр. та доп.– Х.:Торсінг, 2003.– 447 с.– (Дбайливим батькам!).

Домашние задания на „отлично”! 9 клас. Решение задач и выполнение заданий, предлагаемых современными школьными учебниками / Сост. О.В. Завязкин.– Донецк.: БАО, 2003.– 856 c.

Домашние задания на „отлично”. 10 класс. Решение задач и выполнение заданий, предлагаемых школьными учебниками / Сост. О.В.Завязкин.– Донецк: БАО, 2003.– 640 с.

Домашні завдання без помилок. 10 кл. Розв’язання прикладів і задач, докладні відповіді, чіткі пояснення 18 основних підруч. / Т.І. Водолазька, В.В. Харахорін, В.В. Паніна та ін.– Донецьк: БАО, 2004.– 1376 с.

Істер О.С. Алгебра та початки аналізу. 11 кл. Усна форма атестації: Розв‘язання та відповіді.– Кам‘янець-Подільський: Абетка, 2003.– 80с.

Істер О.С. Алгебра. 9 кл. Роз’язання та відповіді. Державна підсумкова атестація / О.С. Істер, І.М. Конет.– Кам’янецьк-Подільський: Абетка, 2004.– 112 с.

Істер О.С. Алгебра. 9 кл. Розв’язання та відповіді. Державна підсумкова атестація / О.С. Істер, І.М. Конет.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 144 с.

Кириченко О.В. Алгебра. Розв’язання всіх вправ. 8 кл.: Довід. для підруч. Г.П. Бевза / О.В. Кириченко, Ю.В. Кириченко.– Х.: Фоліо, 2001.– 256 с.

Кушнір А.І. Розв’язник до підручника М.І. Шкіля, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук “Алгебра і початки аналізу” для 10-11 класу: Теоретичні викладки, детальні пояснення, метод. вказівки для вчителів та учнів.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.– 392 с.

Маркова І.С. Геометрія. 11 клас: Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації 2003 / І.С. Маркова, Л.Г. Стадник.– Х.: Ранок, 2003.– 96 с.

Нові готові домашні завдання. 11 клас. Алгебра і початки аналізу. Геометрія: Розв‘язання вправ та завдань до шкільних підручників / Ред. Д.В. Марков.– 5-те вид., випр. та допов.– Х.: Торсінг, 2004.– 480с.– (ГДЗ).

Нові готові домашні завдання. 9 клас. Алгебра. Геометрія. Фізика: Розв’язання вправ та завдань до шкільних підручників / Ред. Д.В. Марков.– 5-те вид., випр. та допов.– Х.: Торсінг, 2004.– 512с.– (ГДЗ).

Розв’язання, вказівки, відповіді до завдань для екзамену на атестат про середню освіту. Алгебра та початки аналізу / Л.Я. Федченко, В.П. Іржавцева, А.З. Рябуха та ін.– Львів: ВНТЛ, 1998.– 119 с.

Розв’язання, вказівки, відповіді до завдань для екзамену на атестат про середню освіту. Геометрія / Л.Я. Федченко, Н.Т. Леонтьєва, Л.Д. Короткова та ін.– Львів: ВНТЛ, 1998.– 102 с.

Розв’язання і відповіді. Геометрія 10-11 кл. До підручника О.В. Погорєлова “Геометрія 10-11 кл.” / Упоряд. Г.А. Слюсаренко.– Х.: Фоліо, 1999.– 192 с.

Розв’язки завдань для письмового екзамену в 9-их класах основної школи / Авт.-упор. М.М. Гаук.– Тернопіль: Навч. кн., Богдан, 2000.– 208 с.– (Шкільний екзамен 2000).

Середкіна О.В. Алгебра і початки аналізу 10-11 кл.: Розв’язання вправ до підручника М.І.Шкіля, З.І. Слєпкань, О.С. Дубинчук / Упоряд.: О.В. Середкіна, О.О. Борисенко, Т.О. Ужакіна.– Х.: Торсінг, 2000.– 432 с.– (Б-чка школяра).

Собко М.С. Геометрія. Завдання для письмового екзамену в 9-их кл. / М.С. Собко, В.Я. Романюк.– Х.: ББН, 2000.– 50 с.

Comments