Цікава математика для кожного

Аксіома – це істина на яку не вистачило доказів.
В.Хмурий

Бурда М.І. Математика.10-11клас: Проб. навч. посіб.для шк., ліцеїв та гімназій гуманіт.профілю / М.І. Бурда, О.С. Дубинчук, Ю.І. Мальованиий.– К.: Освіта, 1997.– 224 с.

Гуменяк О.В. Цікаві математичні задачі / Ред. М.Ю. Зубченко.– К.: Академія, 1998.– 80 с.– (Спробуй розв’яжи).
Ця книга адресована тим, хто розуміє, наскільки важливо володіти натренованим мисленням. Розв’язування математичних задач – найкращий спосіб такого тренування, адже в основі формулювання задач – не тільки математична проблема, а й зорієнтована на життєві ситуації інтрига.

Десять олімпіад з математики: Умови задач / В.А. Вишенський, В.Н. Нагорний, М.О. Перестюк, В.В. Плахотник; Київський нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005.– 208 с.

Дубровский В.Н. Математические головоломки. До и после кубика Рубика / В.Н. Дубровский, А.Т. Камешен.– М.: Знание, 1990.– Вып. 1.– 144 с.
У книзі розглянуто зв’язок логічних ігор, таких як кубик Рубика, з розділами серйозної математики – комбінаторикою та алгеброю.

Лойд С. Математическая мозаика / Сост. и ред. М. Гарднер; Пер. с англ.?– М.: РИПОЛ, 1995.– 352 с.
Видання містить найкращі математичні задачі та головоломки, що належать одному з основоположників цікавої математики, класикові цього жанру Семові Лойду.

Математика: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В. Прохоров.– 3-е изд., репринт.
”Математического энциклопедического словаря” 1988.– М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.– 848 с.– (Большие энцикл. слов.).

Произволов В.В. Задачи на вырост.– М.: Бюро Квантум, 2003.– 128 с.– (Прил. к журн. “Квант””; № 5/2003).
У книзі зібрано цікаві задачі, головоломки з математики.

Ржевский С.В. Математические развлечения / Европейский ун-т финансов, информ. систем, менеджмента, бизнеса.– К.: ЕУФИМБ, 1999.– 123 с.
Навіть той, хто не дуже цікавиться математикою, зазвичай звертає увагу на різноманітні головоломки, “хитрі” задачі, задачі-жарти, а також різні психологічні тести, що дозволяють перевірити кмітливість. Таких математичних розваг у збірнику аж 250.

Російсько-український словник наукової термінології.Математика. Фізика. Техніка. Науки про землю та космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін.– К.: Наук. думка, 1998.– 892 с.

Сборник творческих заданий по математике / Р.И. Довбыш, В.В. Лиманский, Л.Л. Оридорога, Л.Л. Потемкина.– Донецк: Каштан, 2005.– 162с.

Спивак А.В. Математический кружок.– К.: НП Содружество “Посев”, 2003.– 128с.
У книзі подано творчі задачі з математики.

Справочник школьника и студента: Математика для 9 -11 классов / Авт.-сост. Т.В. Скрипник.– Донецьк:БАО, 2002.– 320с.

Стрельченко О.С. Фінансова математика: Навч. посіб. для шкіл (класів) економічного профілю / О.С. Стрельченко, І.Г. Стрельченко.– К.: Пед. преса, 1999.– 104 с.

Шестаков С.С. Лінійна алгебра і аналітична геометрія.– К.: МАУП, 2004.– 56с.

Comments