Відомі хіміки

Беседа с И.Н. Влодавцем

беседа с А.М. Зезиным

Биографии великих химиков / Под ред. Г. В. Быкова, С. А. Погодина; пер. с нем. В. А. Крицмана. – М.: Мир, 1991. – 370 с.

 Вознесенська О. Видатні хіміки: Сванте Арреніус // Хімія.      Біологія. – 2005. – Трав. ( № 25 ). – С. 9 – 13. – ( Шк. світ ).

 Волков В. А. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова; под ред. В. И. Кузнецова. – М.: Высш. школа, 1991. – 656 с.

Довідник містить біля 1200 біографій вітчизняних та зарубіжних вчених.

 Ковтун Г. «Дивацтва» хіміків // Світогляд. – 2006. – № 2. –           С. 82 – 85.

Про хіміків В. О. Плахотнікова, Ю. Т. Стрючкова, С. Ф. Зеновича, А. К. Бабкова, Л. В. Писаржевького та ін.

 Ковтун Г. Перші жінки-хіміки // Хімія. – 2006. – Берез. ( № 7 ). – С. 3 – 4. – ( Шк. світ ).

Про В. Є. Богдановську, Ю. В. Лермонтову.

 Ковтун Г. О. Про хіміків. – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с.

Подається широка науково-популярна панорама хімії у формі розповідей, нарисів та есе. Розповідається про самовідданих і захоплених творців цієї чудової науки – хіміків.

 Семенов А. М. Луи Пастер: жизнь ради жизни // Ист. журн. – 2005. – № 6. – С. 40 – 51.

 Тот самый Менделеев // Шк. б-ка. – 2007. – № 13. – С. 42 – 50.

Творці хімії з України

Баландин Р. К. В. И. Вернадский: Кн. для учащихся 9-10 кл. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с. – ( Люди науки ).

 Баландин Р. К. В. И. Вернадский (1863 – 1945) // Сто великих гениев. – М., 2004. – С. 314 – 320.

 Бушак С. З Україною в серці: 140 років тому народився академік В. І. Вернадський // Київ. – 2003. – № 7 – 8. – С. 145 – 149.

 Дмитрашина Т. М. Видатні вітчизняні вчені-хіміки // Хімія.    Біологія. – 2000. – Трав. ( № 30 ). – С. 1 – 8. – ( Шк. світ ).

 Зуй О. Анатолій Терентійович Пилипенко (1914 – 1993) / О. Зуй, О. Каретникова // Хімія. Біологія. – 2004. – № 27. – С. 1. – ( Шк. світ ).

Каретникова О. Життєвий і творчий шлях К. Б. Яцимирського // Хімія. Біологія. – 2000. – Трав. ( № 30 ). – С. 1 – 8. – ( Шк. світ ).

 Каретникова О. Стежки життя: Дослідження в галузі біонеорганічної хімії // Хімія. Біологія. – 2003. – № 29. – С. 9 – 10.

 Каретникова О. Стежки життя: Яцимирський К. Спогади і роздуми // Хімія. Біологія. – 2003. – № 27. – С. 5 – 6. – ( Шк. світ ).

 Ковтун Г. Перші хіміки в Україні // Біологія і хімія в школі. –2006. – № 6. – С. 38 – 39.

Про В. Лукина, І. Калова, І. Гізе, С. Зеновича та ін.

 Мусский И. А. Владимир Иванович Вернадский // И. А. Мусский. Сто великих мыслителей. – М., 2000. – С. 530 – 539.

 Ситник К. Пророк, народжений Україною / К. Ситник, В. Багнюк // Уряд. кур’єр. – 2003. – 22 лют. – С. 6.

 Степанов Б. Крупнейший химик нашего времени: ( К 90-летию академика Н. Д. Зелинского ) // Знание – сила. – 2001. – № 2. – С. 7.

 Шаров І. Вернадський Володимир Іванович // І. Шаров. 100      видатних імен України. – К., 1999. – С. 73 – 76.

 Шот М. Міжнародний рік академіка Горбачевського // Уряд. кур’єр. – 2004. – 12 трав. – С. 13. 

Comments