Хімія

«…ми пов’язуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує»
М. М. Семенов 
Хімія вивчає речовини, їх перетворення, явища, що супроводжують ці перетворення, і закони, яким вони підпорядковуються.

Давно минули ті часи, коли людина використовувала для своїх потреб лише те, що давала природа. Нині тільки невелика частина природних мінеральних, рослинних і тваринних речовин безпосередньо використовується людством. Більшість продуктів і матеріалів, необхідних у повсякденному житті, виготовляється штучно.

Будівельні матеріали – цемент, цегла, скло – виробляються з природних силікатів. Для одержання стабільних врожаїв зерна, овочів та фруктів використовують мінеральні та органічні добрива, хімічні засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, пестициди тощо). Транспорт, верстатобудування, радіоелектроніку, обчислювальну техніку неможливо уявити собі без використання чорних, кольорових металів та їх сплавів, різноманітних керамічних матеріалів. Лікування багатьох раніше невиліковних хвороб стало можливим лише завдяки синтетичним лікарським препаратам.

Тому найважливішими завданнями хімії на сучасному етапі її розвитку є: дослідження будови речовин; розробка методів одержання речовин з наперед заданими властивостями; інтенсифікація промислових виробництв та створення мало- та безвідходних і енергозберігаючих технологій з мінімальним екологічним тиском на довкілля.


Хімія - наука для всіх

опубліковано 13 квіт. 2020 р., 04:19 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 13 квіт. 2020 р., 10:42 ]

Хімія – наука для всіх : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Круть ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 51 с.
Бібліографічний покажчик інформує молодь про книги, довідники, статті з періодичних видань, які допоможуть глибше зрозуміти та пізнати науку хімію.
Покажчик складається з чотирьох розділів. У межах розділів бібліографічні описи розміщено в алфавітному порядку та частково анотовано.
Корисним доповненням слугують допоміжні інформаційні матеріали, розміщені в додатках.
Матеріали покажчика будуть корисними широкому коло читачів: вчителям, викладачам хімії, учням, студентам.
Зміст
Від укладача 4
Розділ 1. Загальні положення 6
1.1 На допомогу школярам 8
1. 2 Хімія для студентів та абітурієнтів 11
1. 3 Інформація для вчителів 14
Розділ 2. Довідкові видання 17
Розділ 3. Цікава хімія для кожного 20
Розділ 4. Про хіміків 21
4.1 Дмитро Менделєєв та його відкриття 23
Додаток 1. Цікаві факти про Дмитра Менделєєва та його таблицю 34
Додаток 2. Цікаві факти про хімію 39
Додаток 3. Хімія у творах живопису, скульптури та філателії 43
Додаток 4. Зображення хіміків на грошових купюрах 46
Іменний покажчик 49

1-1 of 1