Біологія в Інтернеті

Видео YouTube

Сайти з загальної біології

"БиоДан. Новости биологии" - http://www.biodan.narod.ru/
На сайті зібрано цікаву й корисну для вчителів наукову інформацію з деяких розділів біології: ботаніки, зоології, генетики, антропології.

"Биологический словарь" - http://bioword.narod.ru/ 
Тлумачний словник біологічних термінів з різних галузей біології.

"Криптозоология" - http://www.cryptoz.narod.ru/ 
Сайт присвячено міфічним та містичним істотам, що густо населяють міфи різних народів, а останнім часом - і сторінки деяких періодичних видань.

"Википедия" - http://ru.wikipedia.org/ 
Сайт містить інформацію з різних галузей біології: ботаніки, зоології, молекулярної біології, ембріології, генетики, цитології, фізіології тощо.

"Научная сеть" - http//www.nature.ru/ 
Наведено цікаву та достовірну наукову інформацію з різних галузей біо-логії: анотації до книжкових новинок, біографії учених, курси лекцій, наукові статті та ін.

Сайт біологічного факультету Московського Державного Універси-тету ім. М.В.Ломоносова - www/bio.msu/ru 
Подано тестові завдання з ботаніки та зоології у вигляді запитань та відповідей. На кожне запитання є тільки одна правильна відповідь.

"Тропічні метелики, жуки, цикади, скорпіони" -http://www.chat.ru/~gwij99/ 
Фотогалерея.
 

Сайти з ботаніки

"Floribata - электронная энциклопедия растений" -http://www.streetsibe.com/ 
Ілюстрований каталог дерев, квітів, екзотичних, домашніх рослин: опис, класифікація, територія поширення, рекомендації з вирощування та ін. Гербарії. Фотогалереї.

"Florin Databases On-line" - http://www.florin.ru/ 
Бази даних рослин: "Каталог образцов гербария МГУ", "Мхи на террито-рии бывшего СССР", "Фотографии Марко Бликера" та ін.

"National Plant Photographic Index (Australia)" -http://155.187.12/anbg/photo-collection/ 
Велика колекція фотографічних зображень рослин Австралії.

"Лужок" - www.luzhok.ru/ 
Сайт, присвячений декоративним рослинам, містить описи кімнатних і садових рослин, рекомендації щодо їх розведення та утримання, фотографії, малюнки, інформацію про лікарські рослини та їх використання, легенди про рослини.

"Вирусные болезни у растений" -http://biology.anu.ebu./Groups/MES/vide/rest.htm 
Подано інформацію про віруси рослин: назви, різновиди, описи, замальо-вки та фотографії. Відкрито доступ до VIDE (база даних рослинних вірусів): ін-декс видів, акроніми, індекс за родами та типами рослин.

"Изображения растений" - http://www.wisc.ebu/botany/virtual.html
Тисячі зображень різноманітних рослин, грибів тощо.

"Этноботаника" - http://hammokc.ifas.ufl.ebu/~michael/eb/ 
Етноботаніка - це поєднання декількох дисциплін: археології, антропології, біохімії, фармакології, історії, соціології, міфології. Етноботаніка - джерело нових відомостей про рослини, які можна використовувати у фармакології та медицині.


Сайти з зоології

"Зооклуб - Russian" - http://www.zooclub.ru/ 
Про тварин диких і домашніх. Періодичні видання про тварин. Довідник "Животные в России и СНГ".

"Способы выживания при биологической опасности - Russian URL" - http://www.warning.dp.ua/ 
Комахи-паразити, отруйні тварини та отруйні рослини в житті тварин.

"Электронная энциклопедия удивительных фактов о животном мире - Russian URL" - http://www.chat.ru/~plife/inbex.htm

"Зоологический музей - Russian URL" -http://www.beol.ru/culture/muzeum/zoom 
Про зоологічний музей Московського Державного університету ім. М.В. Ломоносова.

"Энциклопедия "Кругосвет" - www.krugosvet.ru 
Сайт, присвячений зоології.

"Зоология позвоночных" - http://vertebrates.iatp.by 
Походження, систематика, розповсюдження та існування хребетних.

Сайти з анатомії

"Анатомия человека" - http://mebicinform.net 
Анатомія нервової, статевої, кісткової та м'язової системи організму лю-дини.
 
http://darwin-online.org.uk

Сайти про сучасний стан біології

http://molbiol.ru/ - Сайт з практичної молекулярної біології. Протоколи експериментів, довідкова інформація, огляди.

http://rpg.da.ru/ - Інформація про експерименти в галузях: біохімії, біофі-зики, фізіології, генної інженерії.

http://molbiol.edu.ru/ - Новини науки та біотехнології. Довідник з молекулярної біології. Огляди, статті та книги. Навчання та організація роботи.

http://elmicro.8m.com/ - Ультраструктури клітинних мембран.
 
http://pti.kiev.ua/ Cайт шкільного вчителя біології
Comments