Біологія

Біологія – це наука про закономірності життя і розвитку організмів, сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів. Її мета – вивчення закономірностей всіх проявів живого, розкриття сутності життя, систематизація живих істот.

Біологія – найдавніша з наук й найдиференційованіша галузь природознавства. Її фундаментальність та філософське значення відображені у видатних відкриттях, несподіваних рішеннях, сміливих гіпотезах. Вона приваблює увагу дослідників природи і філософів, збуджує уми мільйонів людей, дає перспективу відкриття нових законів живої природи, вказує шляхи боротьби з важкими хворобами людини, впливає на продуктивність сільськогосподарського виробництва та вирішення проблем у продовольчих галузях.На біологію покладено відповідальність за рішення такої глобальної проблеми, як охорона живих ресурсів природи.

Становлення і розвиток біології в Україні базувалися на самобутніх традиціях вітчизняної науки та класичних роботах відомих українських вчених- біологів. Бурхливий розвиток біології, актуальність і наукове значення її окремих дисциплін, таких як ботаніка, зоологія , анатомія та фізіологія людини, зумовлюють інтерес, що зростає, до цієї науки і зокрема до питань її історії, життя і діяльності дослідників, які присвятили себе вивченню біології.
Сучасна біологія – це низка різних наук, таких як: молекулярна біологія, мембранологія, мікробіологія, біоетика тощо. Завдяки розвитку цих наук, широке використання дістали методи досліджень, які дають змогу вивчати процеси, що відбуваються в організмах людини, тварин і рослин на клітинному, субклітинному та молекулярному рівнях.