Біологія

Біологія – це наука про закономірності життя і розвитку організмів, сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних організмів. Її мета – вивчення закономірностей всіх проявів живого, розкриття сутності життя, систематизація живих істот.

Біологія – найдавніша з наук й найдиференційованіша галузь природо-знавства. Її фундаментальність та філософське значення відображені у видатних відкриттях, несподіваних рішеннях, сміливих гіпотезах. Вона приваблює увагу дослідників природи і філософів, збуджує уми мільйонів людей, дає пер-спективу відкриття нових законів живої природи, вказує шляхи боротьби з важ-кими хворобами людини, впливає на продуктивність сільськогосподарського виробництва та вирішення проблем у продовольчих галузях.На біологію покла-дено відповідальність за рішення такої глобальної проблеми, як охорона живих ресурсів природи.

Становлення і розвиток біології в Україні базувалися на самобутніх тра-диціях вітчизняної науки та класичних роботах відомих українських вчених- біологів. Бурхливий розвиток біології, актуальність і наукове значення її окре-мих дисциплін, таких як ботаніка, зоологія , анатомія та фізіологія людини, зу-мовлюють інтерес, що зростає, до цієї науки і зокрема до питань її історії, життя і діяльності дослідників, які присвятили себе вивченню біології.
Сучасна біологія – це низка різних наук, таких як: молекулярна біологія, мембранологія, кробіологія, біоетика тощо. Завдяки розвитку цих наук, широке використання дістали методи досліджень, які дють змогу вивчати процеси, що відбуваються в організмах людини, тварин і рослин на клітинному, субклітинному та молекулярному рівнях.

Україна наукова. Олег Кришталь

Про особливості української науки розповідає Олег Кришталь, вчений-біофізик, директор Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, академік НАНУ.