Оцінення джерел інформації

Критерії спрощеної оцінки інформації.

Мінімальний набір критеріїв для первинної оцінки - релевантність (відповідність) цієї інформації нашим потребам. Інакше кажучи, якщо інформація якось стосується теми, або потенційно може допомогти в роботі над проектом. Якщо інформація релевантна - питання в її достовірності. Потім - в її актуальності.
А після цього, при необхідності, здійснюється оцінка за іншими критеріями.


Релевантність інформації - наявність зв'язку з проблемою і здатність інформації внести вклад в процес розуміння проблеми. Іншими словами необхідно зіставити дану інформацію з вашими інформаційними потребами і відповісти на питання, чи зможе допомогти вона вам чимось зараз або в найближчому майбутньому?
Прийняття рішення про релевантністю інформації якоїсь проблеми здійснюється за кількома ознаками. Перша ознака - це наявність явної вказівки на сферу інтересів. Такі вказівки виявляються через наявність ключових слів (назв, імен, дат, специфічних термінів і т.п.). Друга ознака більш складна - це наявність непрямої, смислової вказівки. Тут прямо назвати ознаки не вийде - в кожній ситуації вони свої.

Достовірність інформації - на скільки представлене опис відповідає дійсності: можна вірити інформації, потрібне додаткове дослідження чи не можна довіряти в принципі.
Достовірність перевіряється за наступними параметрами:
- наявність підтвердження з інших джерел;
- стикування з іншою інформацією;
- знання джерела і його мотивів;
- авторитет або тривала позитивна історія роботи з джерелом;
- властивості каналу передачі інформації
.

Актуальність інформації визначається її важливістю і значимістю в даний час для цільової аудиторії; відповідністю інформації запитам аудиторії.
Значимість інформації:
- розуміння самої інформації;
- повнота висвітлення предмету інтересу;
- своєчасність інформації та її достатність для прийняття рішення.


Comments