Як провести дослідження

1. Плануй

Визнач тему дослідження

Мозковий штурм

Що знаю?